Khách hàng có rủi ro gì khi giao dịch với noptien 247 hay không?

Quy trình của noptien247 là nhân viên chỉ ra về khi khách hàng đã nhận được tiền báo có trong tài khoản đích, do vậy khách hàng không phải đối mặt với bất kỳ rủi ro gì khi giao dịch.