Noptien247 có cho vay tiền hay không?

Noptien 247 là đơn vị trung gian phục vụ các nhu cầu chuyển tiền, nộp tiền, chúng tôi không xử lý trực tiếp các nhu cầu vay vốn, tuy nhiên chúng tôi có thể hỗ trợ giới thiệu khách hàng đến các tổ chức tài chính, Ngân hàng phù hợp.