Noptien247 có hỗ trợ tận nơi không?

Noptien247 có dịch vụ ship tận nơi trong các tỉnh thành phố có đặt trụ sở của noptien247 , hiện tại bao gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Phí ship phụ thuộc vào khoảng cách, thời gian giao dịch, tuy nhiên luôn “hạt rẻ” hơn nhiều so với xe ôm.