Noptien247 có kế hoạch mở rộng tại các tỉnh hay không ?

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục triển khai mở các đại lý tại các tỉnh (ưu tiên các đại lý có kinh nghiệm giao dịch viên tại các Ngân hàng), công việc của đại lý khá đơn giản là nhận tiền và báo về cho Hotline để xử lý giao dịch. Trách nhiệm của đại lý là bảo quản tiền và nộp vào tài khoản do Tổng đài cung cấp. Để tìm hiểu thêm về chính sách đại lý, hay có các nhu cầu hợp tác với noptien247.com.vn