NOPTIEN 247 có thể nhận chuyển số tiền là bao nhiêu ?

NOPTIEN 247 không có số tiền tối thiểu, bạn có thể nộp tiền/ chuyển khoản vài trăm nghìn đồng tới 1 tỷ đồng vào các Ngân hàng,