Noptien247 là ngân hàng nào hay dịch vụ của ngân hàng nào?

Noptien247 là một tổ chức độc lập không phải thuộc sở hữu của ngân hàng nào, chúng tôi hợp tác với hầu hết các Ngân hàng tại Việt Nam để cung cấp thêm những dịch vụ, tiện ích giao dịch ngân hàng cho khách hàng, cho khách hàng một trải nghiệm tốt hơn.