Thời gian hoạt động của noptien247 là như thế nào?

Noptien247 hoạt động 24/7 kể cả ngày nghỉ, thứ 7, chủ nhật, buổi tối.