Thời gian thực hiện mỗi giao dịch là bao lâu?

Thời gian thực hiện một giao dịch cơ bản, phổ biến mất khoảng 5-10 phút, tùy thuộc ngân hàng , trong quá trình giao dịch có thể có 1 số ebanking của các Ngân hàng bị lỗi có thể tốn thời gian nhiều hơn nhưng noptien247 luôn hướng tới thực hiện giao dịch nhanh nhất cho khách hàng.